غیرفعال شدن موقتی ثبت و تمدید دامنه ملی

کاربران گرامی، با توجه به افزایش قیمت سرویس نمایندگی ایرنیک و قیمت ثبت و تمدید دامنه های ملی ( آی آر )، امکان ثبت و تمدید دامنه های دات آی آر به صورت موقتی تا زمان انجام اقدامات لازم غیرفعال ... بیشتر »

15th May 2021